Η εταιρία
Υπηρεσίες
Έργα
Επικοινωνία
  GreekEnglish

 


 

Η εταιρία

Η "Πανταζής Κατασκευαστική" είναι η τεχνική εταιρεία που ιδρύθηκε από τους μετόχους της εταιρείας "ΑΝΔΡΙΑΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε" ("ΠΑΝΤΑΖΗΣ"), που συνεχίζει επιχειρηματική παρουσία στον χώρο της κατασκευής και εμπορίας υλικών και εξοπλισμού οικοδομής για πλέον 40-έτη.

Πιο ειδικά η "Πανταζής Κατασκευαστική" ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2003 με έδρα στην Χώρα της Άνδρου, από τους :

  • Κων/νο Δ. Πανταζή MSEE, Ηλεκτρολόγο-Μηχ/γο Μηχ. – USA, Α.Π.Θ. μέλος Τ.Ε.Ε, ΙΕΕΕ (Institute of Electrical & Electronic Engineers), PMI (Project Management Institute).
  • Νικόλαο Δ. Πανταζή, Πολιτικό Μηχανικό Δ.Π.Θ Μέλος Τ.Ε.Ε
  • Δήμητρα Τσιμπίδη, Μηχανικό Παραγωγής – USA.

Οι Μηχανικοί και οι συνεργάτες της Τεχνικής εταιρείας "Πανταζής Κατασκευαστική" έχουν μια μακρά εμπειρία στον χώρο της εκτέλεσης πολύπλοκων έργων κατασκευής και τεχνολογίας αφού έχουν συνεργασθεί –και αναλάβει για λογαριασμό τους- με μεγάλες Τεχνικές και Πολυεθνικές εταιρείες Τεχνολογίας & Ολοκληρωμένων έργων , επίσης έχουν παράσχει τις υπηρεσίες τους ως Τεχνικοί Σύμβουλοι σε έργα νέων επενδύσεων και υποδομών σε Οργανισμούς και Εταιρείες δραστηριοποιούνται και στο Εξωτερικό, όπως ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.(ΟΤΕ) και Hewlett Packard (HP).

Με την γνώση, την εμπειρία και το μέγεθος της η εταιρεία μας είναι σε θέση να ολοκληρώσει πετυχημένα πολύπλοκα έργα τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια.
Επίσης διαθέτει τις απαραίτητες Τεχνικές & Επιστημονικές πιστοποιήσεις ώστε να εξασφαλίζεται η επένδυση της κατασκευής για τον κύριο του έργου.