Η εταιρία
Υπηρεσίες
Έργα
Επικοινωνία
  GreekEnglish

 


 

Έργα

Θεμελιώδης Αρχή της Τεχνικής εταιρείας "Πανταζής Κατασκευαστική" αποτελεί η ολοκλήρωση των έργων:

ΣΤΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ
ΣΤΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΣΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(On Time - On Budget – Within Specifications)

Για την τήρηση της βασικής αρχής η εταιρεία μας πιστεύει ότι εκτός της διαρκούς τεχνικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης και των μέσων απαιτείται ένα καλά σχεδιασμένο μοντέλο διοίκησης για κάθε έργο πριν την έναρξη κατασκευής και απόλυτη τήρηση όλων των κανόνων και διεργασιών που έχουν τεθεί και συμφωνηθεί.

Η τεχνική εταιρεία "Πανταζής Κατασκευαστική" έχει ως στόχο την οικοδόμηση της εικόνας του αξιόπιστου συνεργάτη μέσα από την ποιότητα της εκτέλεσης την αποτελεσματικότητα και την διασφάλιση των συμφερόντων των Πελατών της.

Για το λόγο αυτό κάθε έργο για την εταιρεία μας αποτελεί αυτόνομη οντότητα όπου πριν την φάση εμπλοκής απαιτείται λεπτομερής ανάλυση, έλεγχος και σχεδιασμός για τις επιδιώξεις του έργου, το σκοπό του, και τους παράγοντες που ενδέχεται να εισαγάγουν τυχόν κινδύνους, καθυστερήσεις είτε αποκλίσεις.