Η εταιρία
Υπηρεσίες
Έργα
Επικοινωνία
  GreekEnglish

 


 

Υπηρεσίες

Ειδικά στην κατασκευή οικιών και κτιρίων η Τεχνική εταιρεία "Πανταζής Κατασκευαστική" αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την εκτέλεση όλων των τεχνικών υπηρεσιών και εργασιών "Turn Key" όπως:

 • Μελέτη (Αρχιτεκτονική & Πολιτικού Μηχανικού) και έκδοση Οικοδομικής Άδειας.
 • Μελέτη, σχεδιασμός και έκδοση Οικδομ. Άδειας επισκευής και ανακατασκευής.
 • Διαχείριση Έργων κ’ Επίβλεψη εκτέλεσης εργασιών -Project Management-
 • Κατασκευή και/η επισκευή φέροντος οργανισμού.
 • Κατασκευή και/η επισκευή:
  • Ο Τοιχοποιίας,
  • Επιχρισμάτων (Σοβάδες),
  • Επενδύσεων
  • Δαπέδων
  • Κουφωμάτων
  • Χρωματισμών
  • Ενισχύσεις Κτιρίων-Ειδικές Κατασκευές
  • Κεραμοσκεπές – Πέργολες.
 • Μελέτη και κατασκευή Υδραυλικού Δικτύου και Δικτύου αποχέτευσης
 • Μελέτη και κατασκευή Ηλεκτρολογικών Δικτύων, Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, Δικτύων Επικοινωνίας Voice –Data, Δικτύων διανομής Τηλεόρασης (επίγεια & δορυφορική).
 • Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ (Ηλεκτρομηχ/κού) εξοπλισμού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου προηγμένων συστημάτων λογισμικού και επικοινωνιών.